e-commerce services

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym projektem połączenia, Zarząd spółki SMYK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 104/122, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 24787, oraz Zarząd spółki E-COMMERCE SERVICES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 104/122, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 366821, działając na podstawie art. 500 § 21 w zw. z art. 499 § 1 pkt. 1 i art. 498 Kodeksu spółek handlowych, uzgodnili Plan Połączenia Spółek, który zamieszczamy poniżej:

Plan Połączenia Spółek